آرشیو: دی 1394

Technology of mushroom Producing

تکنولوژی تولید و پرورش قارچ و کمپوست: نکات مهم در دوره  SR: دمای دوره SR بیست و پنج درجه باشد. حتما رطوبت بالا باشد تا رطوبت از دست نرود. اگر از سیستم بلوک استفاده میکنید،بلوکها را بیش ار حد متراکم[...]

Composting| Author: Mr.Askari

  قارچها قادر به تولید مواد مورد نیاز خود از آب و دی اکسید کربن نیستند و از مواد آلی تغذیه می کنند . منبع غذایی مورد استفاده قارچ دکمه ای کمپوست نامیده می شود و پروسه ی تولید آن[...]