آرشیو: بهمن 1394

Hungarian Mushroom Soup

Hungarian Mushroom Soup, It has lots of flavor and is fairly quick to make. It’s primarily a mushroom soup but derives a lot of its flavor from other ingredients. Time to ready in: 50 minutes.” Ingredients: 4 tablespoons unsalted butter[...]

Paprika Chicken with Mushrooms

” Paprika Chicken with Mushrooms, There’s something about chicken with paprika that is so good! Cooking this dish covered makes a nice mushroom sauce that can be spooned over the chicken for serving.Time to cooked 40 minutes” Ingredients: 4 skinless,[...]

Baked mushroom risotto

Ingredients: fifty grams butter four hundred grams mixed mushrooms, sliced one medium brown onion, finely chopped two garlic cloves, crushed two cups Rice third cup chopped fresh chives third cup finely grated Parmesan cheese Salt and pepper Instructions: 1-Preheat oven to 180°C/160°C fan-forced. Place stock and[...]

Notes on Mushroom Producing| By: Mr. Kabe’i

اکثر سالن داران در فصل پاييز و زمستان با مشکلات رشد و توسعه پين در فلاش اول روبرو هستند برای رهايی از اين مشکل بايد تبخير مناسب در سالنهای پرورش بوجود آورند و از استفاده خاک دنس چسبيده که تخلخل[...]

Mushroom Compost | Author: Eng. Mohammadreza Mirzadeh

This Article will spin around the following important subjects: Mushroom compost raw materials specifications Phase one and two process Standardisation Documentation Traceability Work procedures Work safety Work ethics People’s culture Strong and appropriate communication Data centralisation Step towards achieving certificates such[...]