بایگانی بر اساس طبقه بندی Mushroom

Spawn| Author: Dr.Riahi

تعریف اسپان اسپان عبارت است از رشد ميسليوم رویشی خالص قارچ خوراكي بر روي دانه هاي غلات و يا هر ماده آلي اي كه بتوان آن را با بستر قارچ مخلوط نمود. بعد از رشد رويشي ميسليوم قارچ در كمپوست[...]

Notes on Mushroom Producing| By: Mr. Kabe’i

اکثر سالن داران در فصل پاييز و زمستان با مشکلات رشد و توسعه پين در فلاش اول روبرو هستند برای رهايی از اين مشکل بايد تبخير مناسب در سالنهای پرورش بوجود آورند و از استفاده خاک دنس چسبيده که تخلخل[...]

Technology of mushroom Producing

تکنولوژی تولید و پرورش قارچ و کمپوست: نکات مهم در دوره  SR: دمای دوره SR بیست و پنج درجه باشد. حتما رطوبت بالا باشد تا رطوبت از دست نرود. اگر از سیستم بلوک استفاده میکنید،بلوکها را بیش ار حد متراکم[...]

Mushroom’s Benefits

فواید قارچ این گیاه اغلب در گروه سبزیجات طبقه‌بندی می‌شود در حالی که در واقع به طبقه خاص خود موسوم‌ به قارچ‌ها تعلق دارد. هزاران سال است که قارچ هم بعنوان ماده غذایی مناسب و هم برای اهداف و مصارف[...]